02 Feabhra 2012

cúpla ceist


Cliceáil le méadú, led thoil!

Anton Sorg von Augsbourg a rinne an t-adhmadghraf seo sa chúigiú haois déag. Is dóigh liom go n-oireann gnúiseanna an triúir seo go maith don ábhar.

3 comments: