17 Samhain 2018

sreabhchairt agus sreabhchairt eile

Aonghus Ó hAlmhain a rinne an leagan amach dom.

20 Lúnasa 2018

Conas Lámhscríbhinn a LéamhSeo an leathanach deireanach den scéal "Oidhe Chloinne Tuireann", sa Lámhscríbhinn 72.2.6 de chuid Leabharlann Náisiúinta na hAlba. Agus seo dhá shampla as.agusRinne an scríobhaí dearmad pinn leis an dá 'i' anseo.

05 Lúnasa 2018

category mistake


Ciallaíonn focail, comharthaí, agus siombailí rudaí. Ní chiallaíonn aon rud eile, beo nó neamhbheo, aon rud.  Is ann do chlocha, crainn, aibhneacha, an ghrian, na réaltaí agus tú féin. Ní focail, comharthaí ná siombailí iad. Earráid chatagóire is ea "meaning" a cheangal le  rud ar bith nach focal, comhartha nó siombail é.  

Céard a chiallaíonn “grian”? Ní hansa.  Seasann an focal sin don chorpán spéire a thugann teas agus solas sa lá dúinn. 

Céard a chiallaíonn an deatach sin? Tá an tósta ag dó! 

Céard a chiallaíonn mo bheatha? Uh. Bhuail mo thuistí craiceann. Ithim. Ólaim. Etc.

Níl ach freagra ciallmhar amháin ann ar an gceist “What is the meaning of life.”
scéal grinn


Tá Barack Obama, Hillary Clinton, agus Trump ina seasamh roimh Dhia ar neamh. Breathnaíonn Dia orthu agus deir sé, “Roimh áit a thabhairt daoibh in aice liom, caithfidh mé fiafraí díobh céard a chreideann sibh.”

Tosaíonn Dia le Obama. “Céard a chreideann tú?”

Déanann Obama a mhachnamh agus deir sé, “Creidim in obair chrua, i ndílseacht do ghaolta agus do chairde. Bhí an t-ádh liom. Rinne mé mo dhícheall an rud ceart a dhéanamh do mo thír i gcónaí.”

Is léir do Dhia maitheas an fhir seo agus tugann sé suíochán do Obama ar a chlé. Ansin cuireann sé an cheist chéanna ar Hillary.

“Creidim i ndíogras, i ndisciplín, i misneach. Cosúil le Obama, creidim in obair chrua. Bhí an t-ádh liom freisin. D’fhéach mé riamh le bheith i mo thírghráthóir agus im Mheiriceánach dílis.”

Téann focail Hillary i bhfeidhm ar Dhia agus tugann sé suíochán di ar a dheis.

Faoi dheireadh, breathnaíonn Dia ar Trump. “Agus, tusa, a Dhónaill, céard a chreideann tusa?”

“Creidim go bhfuil tú i mo shuíochán,” a deir Trump.

20 Iúil 2018

If I had the wings of an angel ...Dá mbeadh agam sciatháin aingil 
agus bundún ollmhór an bhéir, 
d'eitleoinn os cionn an domhain 
agus chacfainn ar dhaoine ón spéir.

20 Meitheamh 2018

Tao Te Ching 道德經


An Chéad Chaibidil


An siúl a shiúltar, 
ní siúl buan é. 

An t-ainm a ainmnítear, 
ní ainm buan é. 

Gan ainm, is bunús neimhe is talún é. 
Le hainm, is máthair an uile ní é. 

Gan greim air, feictear a rún. 
Le greim air, feictear a íomhánna. 

Is ionann ó thús iad, 
cé nach ionann a n-ainm. 
Tugtar mistéir orthu araon. 

Mistéir na mistéirí, 
doras gach rúin.


道可道,非常道。
名可名,非常名。

無名天地之始;
有名萬物之母。

故常無欲,
以觀其妙;

常有欲,
以觀其徼。

此兩者,
同出而異名,
同謂之玄。

玄之又玄,
衆妙之門。

14 Meitheamh 2018

Rann as Eipic Gilgameš


Arís is arís, tagann tuile san abhainn
agus imíonn cuil le sruth na habhann.
Féachann a haghaidh ar aghaidh na gréine.
Ansin, go tobann, níl rud ar bith ann.