22 Deireadh Fómhair 2009

αχειροποίητον eile!Acheiropoieton: íomhá naofa nach ndearnadh le lámh an duine. Is focal Gréigise é seo, curtha i dtoll a chéile mar seo: α gan + χειρο lámh + ποίητον déanta. Tá an ceann seo le feiceáil ar dhoras leithreas na bhfear sa siopa Ikea i nGlaschú. Níltear ar aon tuairim maidir le cé go díreach atá ann. Mac Dé nó Gandalf, an dea-dhraoi?

No comments:

Post a Comment