26 Samhain 2011

frithchiallaigh an laeéisealach


amplach

24 Samhain 2011

Cén fáth ar thrasnaigh an bradán an bóthar?


Bhí sé thar a bheith fliuch i Stát Washington le cúpla lá anuas. Seo agaibh an cruthú:Le fírinne, tarlaíonn a leithéid seo sách minic sna bólaí seo nuair a bhíonn díle bháistí ann. Is cosúil gur dual do na bradáin snámh in aghaidh easa, cibé áit agus cibé fáth a bhfuil an t-eas ann!

22 Samhain 2011

Is mairg don té...


Seo rud éigin do lucht Old-Irish-L, nota imill ó leathanach 3v sa lámhscríbhinn Laud Misc. 610. Cuirfidh mé Nua-Ghaeilge ar an rann, ach ní láithreach. Chuir an scríobhaí i leith Choilm Cille é, rud a tharla go mion minic.

Is é peannaireacht an scríobhaí a tharraing mo shúil air seo ar dtús. Saghas bloclitir Ghaelach atá inti. Cliceáil ar na híomhánna len iad a mhéadú.


Mairg cuínghes ní for charud


minbá lónd leis a thaburt


as é dédha ro thá dhe


misgus 0cus oirbere. Colum Cille cecinit.

21 Samhain 2011

pareidolia, cuid a dó


Níl a fhios agam an raibh an focal “pareidolia” ag Giotto, ach is léir gur bhain sé sult as imirt leis. An bhfeiceann tú an aghaidh sna scamaill sa fhreascó seo:


Tá sé níos éasca a aithint sa ghrianghraf gar-amhairc seo:


Dar le Chiara Frugoni, an staraí ealaíne a scríobh faoi seo le déanaí, próifíl an diabhail atá ann. Níl a fhios agam cé a bhí ar intinn Giotto nuair a tharraing sé é, ach tá mé cinnte go ndearna sé d'aon turas é.

20 Samhain 2011

Níos fearr ná zolpidem?


Deirtear (san uimhir seo de Time Magazine agus sa Mail Online) gur féidir leis an bpíosa ceoil seo, an “fonn is suaimhní riamh,” na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

1. imní a laghdú
2. croíráta a ísliú
3. brú fola a ísliúAn bhfuil codladh ort anois?

Tá sé saor in aisce, ar aon nós. Agus thaitin sé go mór leis na cait.

19 Samhain 2011

focal úsáideach eile (cuid a haon)


pareidolia ~ παρειδωλία
(pairíodóil ?)

pareidolia ag obair nuair a bhraitheann muid patrún (.i. íomhá nó teachtaireacht) in ionchur céadfach randamach (.i. i rudaí a thiteann amach de thaisme).Seo grianghraf a thóg turasóir Meiriceánach le linn cuairt ar Aillte an Mhothair le déanaí. Má fheiceann tú aghaidh Íosa ann, mar a chonaic sise, acheiropoieton (αχειροποίητον) is ea an íomhá seo. Scríobh mé faoi seo anseo agus anseo bliain nó dhó ó shin. An sainmhíniú ná “íocón nach ndearnadh le lámh an duine”. Is rud coincréideach é an acheiropoieton.

Ach is rud randamach ar fad cruth na gcloch thuas agus thíos. Is féidir linn aghaidheanna a fheiceáil iontu trí bhíthin pareidolia. Ní rud coincréideach é an pareidolia ach gníomh nó bua. Tá sé thar a bheith tábhachtach dúinn, mar ainmhithe sósialta a bhfuil cairde agus naimhde (ainmhithe eile san áireamh) againn, aghaidheanna aithint go héasca. Is furasta mar sin aghaidh a fheiceáil i gclocha…


… agus in áiteanna eile:


Cliceáil le méadú.

N.B. : Ní bhíonn acheiropoieton ann i gcónaí nuair a bhíonn pareidolia ann!

17 Samhain 2011

Nach ionann póg agus síocháin?Sanas Cormaic 1057:

Pōc quasi pāc, a pace, ar is airde sīda pax.

I bhfocail eile, tagann an focal Gaeilge “póg” ón Laidin “pax, pācis” mar is comhartha síochána póg.

Ní mar a shíltear a bhítear i gcónaí.Agus is minic nach iontaofa mearfhéachaint. Cad é an Ghaeilge ar double take?

15 Samhain 2011

naoi stríoc an phinn


Is oth liom nár scríobh mé rud ar bith anseo le seachtain. Ní raibh inspreagadh agam, ná fonn cainte. Giorrú an lae is cúis leis sin, is dócha. Pé scéal é, seo íomhá atá ina luí (ina suí?) ar scáileán mo ríomhaire inniu, ag stánadh amach orm:Naoi stríoc an phinn, ó dhuine atá ar shlí na fírinne le fada an lá. Cad is brí leo?

Dála an scéil, is léir anocht go bhfuil mé tar éis slaghdán a tholgadh.

09 Samhain 2011

an dara hearrach


“Earrach eile atá san fhómhar.
Tá gach duilleog ina bláth.”


“L'automne est un second printemps
où toutes les feuilles sont des fleurs.”

- Albert Camus

06 Samhain 2011

braonta báistí


Seo croí.Seo braonta báistí.
Tá síad chomh so-aitheanta céanna leis an gcroí
os cionn an scamaill
os a gcionn.

An bhfuil na braonta báistí seo cruinn? Níl.
Níl siad cruinn = ar dhéanamh liathróide.
Agus níl siad cruinn = accurate ach oiread.

Tá na braonta sa phictiúr seo níos cruinne:


Seo thíos fírinne iomlán na mbraonta báistí:


Ní raibh a fhios agam go dtí le déanaí gur mar seo a bhíonn siad!

05 Samhain 2011

scrios ar mhaithe le fás nua

Seo taifeadadh drámatúil, cuid de i dtime lapse, den chéad ghníomh i leagan damba in oirthear Stát Washington a tógadh céad bliain ó shin. Cé go raibh an leictreachas a dhéantaí anseo tábhachtach, meastar go bhfuil na bradáin san abhainn seo, an White Salmon, níos tábhacthaí fós.
Tá muid ar tí dhá sheandamba eile a leagan sa stát seo, ar an Abhainn Elwha. Tá siad níos mó ná an ceann seo agus tá i bhfad níos mó uisce taobh thiar díobh, mar sin ní bheidh siad in ann tosú le pléasc spreagúl mar seo. Tá siad ag ísliú an uisce agus ag leagan na dambaí sin de réir a chéile ón mbarr anuas.

Tá na cait ag breathnú ort.Is léir ón gcuma atá ar Mhichael (“an teirmiméadar”) go bhfuil athrú tar éis teacht ar an aimsir. Chuaigh muid ó shamhradh beag go geimhreadh in aon seachtain amháin.

04 Samhain 2011

An Hobad?Dúradh linn i bpreas-ráiteas sa bhliain 2008 go raibh “leagan Gaeilge faoin teideal An Hobad, nó Go Ceann Scríbe agus Ar Ais Arís á ullmhú i láthair na huaire. Is é Nicholas Williams an t-aistritheoir, an duine a chuir Gaeilge le gairid ar Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas agus ar Lastall den Scáthán agus a bhFuair Eilís Ann Roimpi le Lewis Carroll, dhá aistriúchán a fuair ardmholadh ó phobal na Gaeilge.”

Níor léigh mé an scéal seo i mBéarla riamh. Ba mhaith liom é a léamh roimh theacht amach an scannáin, atá á dhéanamh faoi láthair. Beidh an scannán ar fad i d3D, mar a mhínítear sa chlip seo.Is cosúil go mbeidh sé go hiontach! Anois, is beag an saol é saol na Gaeilge. Caithfidh go bhfuil a fhios ag duine nó dhó agaibh cén fáth nach bhfuil an leagan Gaeilge den scéal ar fáil fós. Mura bhfuil a fhios agaibh féin, caithfidh sé go bhfuil cara, nó cara le cara, nó col ceathar a bhfuil cara leis atá posta le bean a bhfuil a fhios aici! Nach bhfuil?