15 Samhain 2021

Acid Test

Seo giota gaoise ón fhichiú haois. Is cosúil gurbh é Myles na gCopaleen / Flann O’Brien / Brian O’Nolan a scríobh. Níl a fhios agam cár cuireadh i gcló é ná cén bhliain. Seo triail bheag réidhdhéanta a chuirfeas ar do chaoi a aithint gan aon mhoill cé acu an bhfuil an Ghaeilge go líofa (nó a mhalairt) ag éinne a chastar ort.
    Má tá (cuir i gcás) Lánasach ann darb ainm Seán, tá sé léannta agus gaoiseach go maith má chuireann sé síos a ainm mar “Seán Ó Lánasa.” Ach má scríobhann sé “Seán Ua Lánasa,” tá a Ghaeilge gann agus an beagán atá aige gan a bheith maith. Agus (faraor!) má bhaisteann sé “Seaghán Ua Lánasa” air féin, bí cinnte gur duine bocht seachránach gan foghlaim gan chiall atá buailte leat.

    Here is a little ready-made test which will allow you to know at once whether or not anyone you meet has fluent Irish.
    If, for example, he happens to be a Lánasach named Seán, he is learned and wise indeed if he puts his name down as “Seán Ó Lánasa.” And if he writes “Seán Ua Lánasa,” his Irish is scanty and the little he has is weak. And (alas!) if he calls himself “Seaghán Ua Lánasa”, you can be sure that you have met a misguided and ignorant person.