19 Meitheamh 2009

rann ón Leabhar Breac
Hitte.
ni hinand is uenitte.
uenitte sassad na slog
hitte cacur er anshod.

Bhreac an scríobhaí an rann seo ag bun leathanach 11 sa Leabhar Breac. Líne fada amháin is ea é sa lámhscríbhinn. Tá sé anseo anois le go mbeidh deis ag lucht Old-Irish-L an buntéacs a fheiceáil. Fáilte roimh éinne ar mhaith leis Nua-Ghaeilge a chur air! (Cliceáil ar íomhá len í a mhéadú.)

No comments:

Post a Comment