19 Meitheamh 2009

focail ar chraiceann

Tá a fhios agaibh go bhfuil spéis agam i bhfocail ar phár. Céard atá i bpár ach craiceann? Is féidir Gaeilge, in éindí len a lán teangacha eile, a fháil ar chraiceann beo anois freisin. Is minic nach mbíonn ach focal nó dhó le feiceáil. Uaireanta cuireann duine abairt iomlán ar bhall dá c(h)orp. Ní fhaca mé téacs níos faide ná sin i nGaeilge -- dán nó scéilín, cuir i gcás -- go fóill, ach ní bheadh ionadh orm dá mbeadh a leithéid ann cheana! Tá sé ar intinn agam samplaí d'fhocail ar chraiceann a thabhairt daoibh anseo ó am go chéile.

2 comments: