08 Nollaig 2009

cruinne & an chruinne, arís


“Einige Kreise” le Wassily Kandinsky / Василий Кандинский, 1926

Cúpla mí ó shin rinne mé aistriúchán de shliocht as In Tenga Bithnua anseo, a thosaigh leis an abairt “Is i gcruinne a cumadh gach dúil de réir chruthanna an domhain.” Inniu, fuair mé alt ar an gcéad leathanach den Science Times de chuid an New York Times leis an teideal The Circular Logic of the Universe le Natalie Angier. Bhí Angier díreach tar éis cuairt a thabhairt ar thaispeántas de phéintéireacht Kandinsky sa Ghuggenheim.

Is amhlaidh a thit Kandinsky i ngrá leis an gciorcal mar mhóitíf. Mhínigh sé tábhacht an chiorcail mar seo: “[It] is a link with the cosmic ... a synthesis of the greatest oppositions. It links the concentric with the eccentric in a form of equilibrium. Of the three primary forms [triantán, ciorcal, cearnóg] it is the clearest turning toward the fourth dimension.”

No comments:

Post a Comment