29 Bealtaine 2009

croí


Séard atá againn anseo, tar éis na noda a scaoileadh, ná an focal cride: croí i Nua-Ghaeilge, agus cridhe fós i nGaeilge na hAlban. Bhain cuid de na scríobhaithe a lán úsáide as noda le níos mó focal a chur ar an leathanach. Bhí an meamram costasach, ar ndóigh.  Thairis sin, is léir go raibh an-spéis ag cuid acu do na noda féin. Ba bhreá leis na scríobhaithe súgradh leo (.v.v. ag seasamh do Dáibhí, mar shampla) agus a gcumas iontu a thaispeáint.  

Níl fágtha díobh anois ach giorrúchán amháin -- 7 -- an leathbhreac Gaelach den ampersand & . Is ón Laidin a fuair muid é.  Tironian note is ea é ó cheart. Baintear úsáid as an uimhir 7 len é a scríobh ar an ríomhaire de ghnáth. Ach tá litir dá chuid féin ar fáil anois freisin, Unicode U+204A, cé nach bhfuil a lán ríomhairí in ann é aithint fós: ⁊ .

No comments:

Post a Comment