01 Meán Fómhair 2009

Dar ninu!
Ba é an file Fercheirtne a labhair an mionn seo in Immacallam in dá Thuarad. Focal ársa é "nin" ("nion" i litriú an lae inniu) a chiallaíonn (1) an litir N; nó (2) litir ar bith. "Dar litreacha!" an chiall atá leis an mionn seo. Feileann sé go maith do bhall den aos dána.

Tá gluais ar “dar ninu” sa chéad líne eile sa lámhscríbhinn, toisc go raibh “nin” (“ninu” san áinsíoch iolra) éagoiteann fiú ag an am sin: “dar mo litreacha”, mionn an-deas eile!


No comments:

Post a Comment